[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

არქივი

საქართველოს მოსწავლეთა ზამთრის მე-10 ოლიმპიადა ინფორმატიკაში დასრულდა, რომელშიც სხვადასხვა საოლიმპიადო წრეებში გაერთიანებულმა 133-მა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. ოლიმპიადა გაიმართა სამ ასაკობრივ ჯგუფში: 6-8 კლასები (72 მოსწავლე), 9-10 კლასები (42 მოსწავლე) და 11-12 კლასები (19 მოსწავლე). ოლიმპიადაზე, რომელიც მსოფლიო ოლიმპიადის ფორმატით ჩატარდა, საკმაოდ რთული ამოცანები იყო

2023 წლის, 15 მარტს, 15:00 საათზე ჩატარდება ეკატერინე კვანტალიანის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა თემა: “უნივერსიტეტის ლიდერობის მიდგომების გავლენა საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვისა და შენარჩუნების მიზნით შემუშავებულ მარკეტინგულ სტრატეგიებზე (საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგალითი).” ლოკაცია: IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი, კორპუსი A, N 101. დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ

კურსდამთავრებულთა ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით, ბოულინგის ცენტრმა IBSU-ს კურსდამთავრებულებს უმასპინძლა. გასვლითი შეხვედრა მიზნად ისახავდა არასამუშაო სივრცეში კურსდამთავრებულების შეხვედრას და სასიამოვნო საღამოს გატარებას. ბოულინგში გამარჯვებული გუნდები სერტიფიკატებითა და კინოს ბილეთებით დაჯილდოვდნენ.  

26 თებერვალს, დილის 09:30-10:00-ზე გაიმართება საცდელი ტური, სადაც შეძლებთ მოსინჯოთ სიტემაში შესვლა და მასთან ურთიერთობა.10:00-15:00-ზე გაიმართება ძირითადი ტური. საცდელ და ძირითად ტურებზე შესასვლელი ბმულები იხილეთ ქვემოთ: საცდელი ტური (09:30 - 10:00) - http://213.157.215.237/cgi-bin/new-client?contest_id=56 ძირითადი ტური (10:00 - 15:00) მე-8 კლასამდე: http://213.157.215.237/cgi-bin/new-client?contest_id=153 9-10 კლასები: http://213.157.215.237/cgi-bin/new-client?contest_id=154 11-12

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა თურქეთში დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულებისთვის საჭირო ნივთები შეაგროვა. საქველმოქმედო აქციაში მონაწილეობდა IBSU-ს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი, სტუდენტები და კურსდამთავრებულები. სტიქიის შედეგად დაზარალებულებისთვის შეგროვილი ნივთები დღეს გაიგზავნა.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ქეთევან ნანობაშვილი სტრატეგიული გეგმის შესრულების ფარგლებში შეხვედრებს მართავს უნივერსიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულთან. შეხვედრების მონაწილეები მსჯელობენ როგორც გეგმის ფარგლებში შესრულებულ ამოცანებზე, ისე სამომავლო ეტაპებზე. სტრატეგიული გეგმის განხილვაში მონაწილეობა უკვე მიიღეს სასწავლო და სამეცნიერო სამსახურის ქვედანაყოფებმა,

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პიარისა და მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსმა, თამარ შოშიაშვილმა, სტუდენტებისთვის გამართა ვორქშოპი სახელწოდებით “შესაძლებლობების აუდიტი.” ვორქშოპის მიზანი იყო სტუდენტებს, საკუთარ მიზნებთან მიმართებით, გაეანალიზებინათ თავიანთი შესაძლებლობები, უნარები და კომპეტენციები. დღევანდელ ვორქშოპზე მიღებული ცოდნა სტუდენტებს სუსტი მხარეების იდენტიფიცირებასა და განვითარების გზების დასახვაში

თბილისის მერიამ სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტებისთვის 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის დაფინანსების მიზნით განცხადებების მიღების ვადა განისაზღვრა 2023 წლის პირველი თებერვლიდან პირველი მაისის ჩათვლით. დაფინანსების ოდენობა სემესტრულად შეადგენს არაუმეტეს 1125 ლარს და დამოკიდებულია

2023 წლის 26 თებერვალს ჩატარდება საქართველოს მოსწავლეთა ზამთრის მე-10 ოლიმპიადა ინფორმატიკაში, რომლის ორგანიზატორები არიან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების და ინფორმატიკის ოლიმპიადების მხარდამჭერი ასოციაცია. ოლიმპიადაში, რომელიც ჩატარდება ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადების ფორმატით, მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოს საჯარო და კერძო