PR, Author at შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

არქივი

შიდასაუნივერსიტეტო  სამაგისტრო გამოცდების შედეგები გამოქვეყნდება  21 სექტემბერს -  19:00 საათამდე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, განცხადებების ველში.  ხელშეკრულებები გაფორმდება 27-30 სექტემბერს. 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე. ადმინისტრაციული კორპუსი, მესამე სართული , ოთახი 321. 

პირველკურსელთა საყურადღებოდ! შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამების პირველკურსელთა რეგისტრაცია ჩატარდება ორ ეტაპად: პირველი ეტაპი – პირველადი რეგისტრაცია პირველადი რეგისტრაცია ჩატარდება 5-9 სექტემბერს, ელექტრონულად; პირველკურსელები სარეგისტრაციო ლინკზე https://sis.ibsu.edu.ge/ შეძლებენ ატვირთონ ინფორმაცია და რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტები; პირველადი რეგისტრაციის დროს ასატვირთი დოკუმენტები: შიდა გრანტით სარგებლობის დამადასტურებელი ნებისმიერი დოკუმენტის ფოტო. პირველადი

სტუდენტის სტატუსის აღდგენის  მსურველთა საყურადღებოდ! შეგახსენებთ, სტუდენტის სტატუსის აღდგენის ვადებს: პირველკურსელებისთვის - 23 სექტემბერი მეორე, მესამე და მეოთხე კურსელებისთვის - 9 სექტემბერი მსურველებმა უნდა მიმართონ შესაბამისი ფაკულტეტის ადმინისტრაციული საქმეების მენეჯერს და შეავსონ განაცხადის ფორმა. სტუდენტი უფლებამოსილია სტატუსის აღდგენის თაობაზე განცხადება წარადგინოს  სემესტრის დაწყებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის განმავლობაში. აღნიშნული ვადის შემდეგ, იბსუ-სთვის მიმართვის

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების (ინგლისურენოვან) საგანმანათლებლო პროგრამაზე საბუთები მიიღება  01.09.2022 - 09.09.2022 პერიოდში. აპლიკანტმა განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და ელექტრონული ფორმით გამოაგზავნოს მოთხოვნილი დოკუმენტაცია ელ-ფოსტაზე: mkhozrevanidze@ibsu.edu.ge განაცხადის ფორმა (IBSU_R17F01.EG). განცხადებაზე საჭიროა განმცხადებლის მატერიალური ხელმოწერა; ბაკალავრის, მაგისტრის და/ან მათთან

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-17 ნაკადს. სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა განაცხადოს წერილობითი თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიუროს მიერ სტაჟირების რეგისტრაციის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი თვისა. სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა სტუდენტებმა,

ევროპის ინოვაციების აკადემია ( EIA)  „ინოვაციის და მეწარმეობის ლიდერობის ბუტკემპი / ბანაკში" მონაწილეების შერჩევას იწყებს, რომელიც 2023 წლის ზაფხულში ჩატარდება. EIA გეგმავს, წამოიწყოს განახლებული, ორ კვირიანი პროგრამა სამასი (300) სტუდენტისთვის საქართველოდან, ევროპიდან და ცენტრალური აზიიდან. 2023 წლის პროგრამაში ჩართული იქნება კალიფორნიის

15 ივლისს 18:00 საათიდან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები საღამო გაიმართება! ღონისძიებაზე, საზეიმო ვითარებაში, 2022 წლის საბაკალავრო პროგრამების, 2020, 2021 და 2022 წლის სამაგისტრო სკოლის და 2021-2022 წლების მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულებს გადაეცემათ სიმბოლური მისალოცი, აგრეთვე გაიმართება სამახსოვრო ფოტოსესიაც.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 2022 წლის, 18 ივლისს, 15:00 საათზე ჩატარდება  გურანდა ხაბეიშვილი სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა   “სტუდენტზე ორიენტირებული სააუდიტორიო გარემოს გავლენა ზოგადი ტრანსფერული უნარ-ჩვევების განვითარებაზე (საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგალითი)” შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორპუსი A, N 101. დისერტაციას

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 2022 წლის, 15 ივლისს, 15:00 საათზე ჩატარდება  ნატო ფაჩუაშვილის   სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა “სწავლის მართვის ღია სისტემა  - მუდლის -  მეშვეობით განხორციელებული ციფრული სწავლების გავლენა ინგლისური ენის შემსწავლელთა წერილობითი კომპეტენციების განვითარებასა და თვით-მოტივაციის

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორებმა და კურსდამთავრებულებმა, უცხოელ პარტნიორებთან ერთად გამოსცეს წიგნი სახელწოდებით: "მსოფლიო პოლიტიკა და საერთაშორისო უსაფრთხოების გამოწვევები” (World Politics and Challenges for International Security). 427-გვერდიანი წიგნი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორის ნიკა ჩიტაძის რედაქტორობითა და თანაავტორობით გამოიცა,  რომლის შექმნაში