სადოქტორო დისერტაციები – განათლების, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სკოლა - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

სადოქტორო დისერტაციები – განათლების, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სკოლა

 Dissertation Title     Developing Learner Autonomy while Teaching English as a Foreign Language Listening Skills (A Case of Secondary Schools in Georgia)
 Student   Nanuli Chitashvili
 Faculty  FACULTY OF SOCIAL SCIENCES, EDUCATION AND HUMANITIES
 Abstract : English Georgian 
 Year : 2021

 

 Dissertation Title     President Donald Trump’s Communication Style in Domestic and     International Relations
 Student   Tamta Utiashvili
 Faculty  FACULTY OF SOCIAL SCIENCES, EDUCATION AND HUMANITIES
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2021

 

 Dissertation Title      The Impact of the US University Campuses on International Students Achievements in Education, Social Integration and Global Problems (Cases of American and Georgian Universities)
 Student   Teona Talikadze
 Faculty  FACULTY OF SOCIAL SCIENCES, EDUCATION AND HUMANITIES
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2021

 

 Dissertation Title     The U.S. State Policy of Democrat and Republican Presidents’ Administrations   with regard to Georgia (2000-2018)
 Student   Lela Vanishvili
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2021

 

 Dissertation Title     The Impact of Drama-Based Professional Development on Teachers’ Instruction Methods and Approaches (Uganda’s Case)
 Student   Adebayo Samuel Adedoyin
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2020

 

 Dissertation Title      Non-Sexist Style in Teaching English as a Foreign Language (A Case of     Universities in Georgia)
 Student    Mariami Akopian
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2020

 

 Dissertation Title     Analysis of the Factors Affecting Validity in Aviation English Assessment through Evaluating Errors of Radiotelephony Communication against Language Proficiency Requirements (A Case of Georgia)
 Student   Inga Tephnadze
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2020

 

 Dissertation Title     Student-Centered Classroom Management for Facilitating High School Learners’ Self-Actualization (Georgian Case)
 Student   Nana Aleksidze
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2020

 

 Dissertation Title     Impact of Single Gender and Coeducational Schooling on Student Achievement and Satisfaction (A Case of High Schools in Kazakhstan)
 Student   Ali kocak
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2020

 

 Dissertation Title     Strategic Teaching and Learning of English as a Foreign Language to Prepare Students for High Stakes Exams (A Case of Unified National Examinations in Georgia)
 Student   Meri Iobidze
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2019

 

Dissertation Title     The Changing Role of the State Department in the Use of Force: A Comparative Study of the Ronald Reagan and George H. W. Bush Administrations
 Student   Gigi Tsiklauri
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2019

 

Dissertation Title     The Warrior Strategic Culture – New Phenomenon in 21st Century Culture: A Transformation in Military Leadership in the American Experience (1960-2010)
 Student    Jonathan Gerdes Scott
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2019

 

 Dissertation Title     The Effect of Mobile-Assisted Language Learning on English as a Foreign Language University Students’ Writing Performance
 Student   Mustafa Azmi Bingol
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2019

 

 Dissertation Title     The Effectiveness of Implementing Digital Storytelling among Teenager Students
 Student   Nino Bitskinashvili
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2019

 

 Dissertation Title     Application of Speaking E-Portfolios for Formative Assessment in English as a Foreign Language Classes (The Case of Secondary Schools of Georgia)
 Student   Sophio Cheishvili
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2019

 

 Dissertation Title     Investigating Students’ Perception of Blended Learning and its Role in the Development of Reading Skills in English for Academic Purposes (A Case of University English as a Foreign Language Preparatory Course)
 Student   Unal Ulker
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2019

 

 Dissertation Title     Literary translation criticism from Russian into Turkish language in the example of the Turkish translation of Boris Pasternak’s novel “Doctor Zhivago”
 Student   Feruza Erguvan
 Faculty  Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian Turkish 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title     Foreigners as a constituent part and Antithesis of self-conception in Ahmet Hamdi Tanpinar’s works
 Student   Aysel Kamal
 Faculty  Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian Turkish 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title     US Foreign Policy towards Afghanistan: Structural Functionalist Analysis of Post 9/11   Involvement.
 Student   Tamar KARAZANISHVILI
 Faculty  Faculty of Social Sciences
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

Dissertation Title     Political Aspects of Globalization after the End of the “Cold War” on the Case of Georgia
 Student   Tamar MKALAVISHVILI
 Faculty  Faculty of Social Sciences
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title     Foreign Policy Strategies for Declining Hegemony: Searching for the Balance between Costs and Involvement
 Student   Baia IVANEISHVILI
 Faculty  Faculty of Social Sciences
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title       The Role of the International Institutions (World Bank, IMF, WTO) in the   Formation of a Political and Economic Order in Emerging Democracies (Case of  Georgia).
 Student   Natalia BERUASHVILI
 Faculty  Faculty of Social Sciences
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title     Typology of Turkmen Epics
 Student   Ahmet GOKCEGOZOGLU 
 Faculty Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian Turkish
 Year : 2018

 

 Dissertation Title      The Development of English as a Foreign Language Writing Skills through the Application of Motives Supported by Educational Technologies (Case of Azeri Universities)
 Student   Aydin AIYIEV 
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title     The U.S. Foreign Policy Priorities in the Post-Cold War Period (1990-2016): Georgian Case – from Transnational Challenges (Including Migration) towards Enhancing Institutional Transformation
 Student   Eka Beraia
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title     American, Turkish, Chinese and Georgian Cultural Differences and Peculiarities Depicted in Business English Correspondence
 Student   Maia Kutateladze
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title     Women’s Role in Transforming Traditional American Family Composition in Comparison with Changes of Georgian Family Structure (1960-2010)
 Student   Salome Gogberashvili
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title      The Effect of Peer Assessment on the Development of University Students’ Writing Skills in Teaching English as a Foreign Language (Case of Universities in Georgia)
 Student    Mariam Merkviladze
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title     The Efficiency of Integrated English and Science Lessons for the Development of EAP (English for Academic Purposes) Reading Skills (Case of Georgian High School)
 Student   Tinatin Kumsiashvili
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title      Russia’s Re-emergence as a Global Player: Security Implications for Georgia and the South Caucasus Region
 Student   Ia Churchelauri
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title     Sturdy Choices for 21st Century: Conflicts and Security of Post-Soviet Space
 Student   Tamta Tskhovrebadze
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title     Alignment of Learning Outcomes, Course Content and Assessment in English as a Foreign Language Program (University Language Preparatory School)
 Student   Venera ULKER
 Faculty  Faculty of Education & Humanities 
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2018

 

 Dissertation Title     Human Metaphors in The Ahmet Hamdi Tanpinar’s Novels as a Medium of Style
 Student   Sinem ATIS
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian Turkish
 Year : 2018

 

 Dissertation Title     Dynamics of Social and Cultural Challenges Faced by Native Americans (XVII-XXI Centuries): The Case of the Cherokee Ethnic Group
 Student  Tea CHUMBURIDZE
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2017

 

 Dissertation Title     Teaching Gifted and Talented Children by Applying Enrichment and Acceleration Programs (Teaching Math and Science in Primary Schools in Iraq)
 Student  Cihan BASER
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2017

 

 Dissertation Title     A Comparison of Form-Focused, Content-Based and Mixed Approaches to Literature-Based Instruction in English as a Foreign Language Learners’ Speaking Skills Development (Language Teacher Candidates at Ishik University, Iraq)
 Student   Cagri Tugrul MART
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2017

 

 Dissertation Title     The Impact of Goal Theory Application on the Mathematics Classroom Management at University and its Efficiency
 Student  Gulseren SEKRETER
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2017

 

 Dissertation Title     The Role of Technology in the Development of English as a Foreign Language (EFL) Listening Comprehension Skills at Private Higher Education Institutions in Iraq
 Student  Naci YILDIZ
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2017

 

 Dissertation Title     Strategies-Based Syllabus and Materials Design for Teaching English for Specific Purposes (ESP) Vocabulary to University Students Majoring in Agriculture
 Student    Tamar TSKHVITAVA
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2017

 

 Dissertation Title      Applying Public Support as Effective Strategies in the Lobbing Process of National Education by Interest Groups (On the example of National Educational Interest Groups, US. 1990-2015)
 Student   Lasha KURDASHVILI
 Faculty  Faculty of Education  and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2017

 

 Dissertation Title     The Impact of Pygmalion Effect on Listening Anxiety and Comprehension in an English as a Foreign Language Context (in Iraqi Universities)
 Student   Rauf AVCI
 Faculty  Faculty of Education  and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2017

 

 Dissertation Title     Managing the Development of the High School Students’ Values while Teaching through Documentaries (Civic Education, History and Geography)
 Student   Shorena KUCHUKHIDZE
 Faculty  Faculty of Education  and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2017

 

 Dissertation Title     Efficiency of English as a Foreign Language Intermediate Level Classes without a Textbook (Case of Universities in Georgia)
 Student   Salome GURESHIDZE
 Faculty  Faculty of Education  and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2017

 

 Dissertation Title     Vocabulary Teaching through Suggestopedia in Turkish as a Foreign Language at the Beginner Level
 Student   Bekir GUCLU
 Faculty  Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian Turkish
 Year : 2017

 

Dissertation Title     The Reality of Corporate Social Responsibility in America and its Geography (1990-2015)
 Student    Tamar LAZISHVILI
 Faculty   Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2017

 

Dissertation Title     Analysis of Motifs in the Mahtumkulu Legends
 Student   Mustafa Serbes
 Faculty  Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian Turkish
 Year : 2017

 

 Dissertation Title     Using Peer Coaching to Improve Teaching Performance of Novice English Language Teachers
 Student  Abdurahman KOCA
 Faculty  Faculty of Education & Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2016

 

 Dissertation Title     Enhancing Learner-Centered English as a Foreign Language (EFL) Learning (Reading Comprehension Skills) through Mobile Media
 Student    Tahsin YAĞCI
 Faculty   Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2016

 

 Dissertation Title     The Role Of Extracurricular Activities In The  Academic Achievement Of English As Foreign Language (Efl) Students In Iraqi Universities (A Case Of Ishik University Preparatory School).
 Student   Yunus YILDIZ
 Faculty  Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2016

 

 Dissertation Title     Managing Classrooms with Interactive White Board (IWB): Using IWB and its Effects on Learning Outcomes and Learner Motivation while Teaching Geometry (A Case Study of Ishik University in Iraq)
 Student    Hamdi SERIN
 Faculty  Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2016

 

 Dissertation Title     Impact and Management Strategies of Using Educational Technologies by School Teachers while Teaching Algebra
 Student   Ahmet ÇAKIR
 Faculty  Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2016

 

 Dissertation Title     The Role of Extensive Reading in Supporting English as a Foreign Language (EFL) Students to Master English Language Vocabulary and Grammar (A Case Study of Ishik University Preparatory School in Iraq)
 Student   Bünyamin ÇELİK
 Faculty  Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2016

 

 Dissertation Title     A Framework for Implementation of Total Quality Management in Georgian Higher Education Institutions in the Context of International Black Sea University
 Student   Mehmet Murat ERGUVAN
 Faculty  Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2016

 

 Dissertation Title   
 Enhancement of English as a Foreign Language (EFL) University Students’ Reading Skills through Project-Based Learning Implementation
(Iraqi Case)
 Student   Aziza KAVLU
 Faculty  Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2016

 

 Dissertation Title       Developing Sociolinguistic and Pragmatic Competences in English as Foreign Language (EFL) Students at University Language Schools (Iraqi Case)
 Student    Elvira KORAN
 Faculty Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2016

 

 Dissertation Title    The Effect of Teacher Motivation on University Student’s Speaking and Listening Skills in English as a Foreign Language (Iraqi Case)
 Student    Selcuk KORAN
 Faculty Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2016

 

 Dissertation Title    Anxiety Factors in Learning English as a Foreign Language: Case of Turkish Students Learning English in Georgia 
 Student    Hüseyin DEMİR
 Faculty Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2015

 

 Dissertation Title      Student-Centered Approach to Lesson Planning and Classroom Management in English Language Teaching (High School)
 Student  Nona KERDIKOSHVILI
 Faculty Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2015

 

 Dissertation Title    The Determination of Impact of Literary texts Through AHP (Analytical Hierarchical Process) on Development of Fundamental Language Skills in Teaching of Turkish as a Foreign Language
 Student  Mehmet Selim AYHAN
 Faculty Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian Turkish
 Year : 2015

 

 Dissertation Title    Methods of Reflective Teaching at Schools for English Teachers’ Professional Development (International Turkish Private Schools)
 Student    Tamar SHARASHENIDZE-SOYUÇOK
 Faculty Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2015

 

 Dissertation Title    The Role of Data-Driven Learning and Traditional Instruction of Vocabulary in an English as a Foreign Language (EFL) Context (in Secondary School)
 Student    Bilal TEKİN
 Faculty Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2015

 

 Dissertation Title    The Impact of Teacher’s Discours on Student’s Performance
 Student    Mariam BANDZELADZE
 Faculty Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2014

 

 Dissertation Title    Teaching styles and strategies in teaching EFL reading in universities (in Iraq)
 Student    Mehmed Numan KANAR
 Faculty Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2014

 

 Dissertation Title    Implications of Different Cultures of ESL Classes in Terms of Language Teaching Methodologies
 Student    Nino TVALCHRELIDZE
 Faculty Faculty of Education and Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2014

 

 Dissertation Title    The Impact of Teacher Reflection via Recording of EFL Speaking Classes on the Quality of Language Teaching and Acquisition (Turkish university prep school students)
 Student    Betül Ayse SAYIN
 Faculty Faculty of Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2014

 

 Dissertation Title    Impact of multiple intelligences on teaching reading to preparatory program students (Iraqi case)
 Student    Süleyman ÇELİK
 Faculty Faculty of Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2013

 

 Dissertation Title    American English in the Global Context-Current Status within the Kachruvian model and Prospects of Evolution into the Global Standard of English
 Student   Diana GLONTI
 Faculty Faculty of Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2013

 

 Dissertation Title    Comparison of traditional and alternative assessment in English Language Teaching in high schools (Georgian case)
 Student   Ramazan GOÇTU
 Faculty Faculty of Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2013

 

 Dissertation Title    Langston Hughes: The way from Protest to Spirituality in the Context of African American History
 Student  Giorgi SHADURI
 Faculty Faculty of  Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2010

 

 Dissertation Title     United State’s Foreign Policy towards Georgia
 Student   Darejan KHUTSISHVILI
 Faculty Faculty of Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2010

 

 Dissertation Title    Twenty First Century Secondary Multicultural Education in USA – Problems and Perspectives
 Student    Irma MESIRIDZE
 Faculty Faculty of Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2010

 

 Dissertation Title      Dual language Instruction in the American School System and its Possible Application in Georgia
 Student  Ekaterine PIPIA
 Faculty Faculty of Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2010

 

 Dissertation Title     Analytical Approach to the Evolution of African American Integration in the United States in the Second Half of 20-th Century that Paved the Way to the Obama Miracle: Georgian Perspective
 Student  Nino GAMSAKHURDIA
 Faculty Faculty of Humanities
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2010

 

Dissertation Title      Problems of Repatriation and Reintegration of Deported Meskhetian Population   in Georgia
 Student    Valeri MODEBADZE
 Faculty   Faculty of Social Sciences  
 Abstract :  English Georgian 
 Year : 2010