სამაგისტრო პროგრამების სწავლის საფასური – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
Image Alt

სამაგისტრო პროგრამების სწავლის საფასური

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

საფასური (ადგილობრივი სტუდენტებისთვის)

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

საფასური (საერთაშორისო სტუდენტებისთვის)

სამართლის ფაკულტეტი

საფასური (ადგილობრივი სტუდენტებისთვის)

სამართლის ფაკულტეტი

საფასური (საერთაშორისო სტუდენტებისთვის)

15 %  ფასდაკლება დედ-მამიშვილებისთვის.